EXPERIÈNCIES GRUP DE TREBALL ICE

Aprenentatges amb titelles a les Aules d’Educació Especial

                                                       

Coordinadora:

  • Teia Martinez Moner. Mestra d’Educació Especial i Titellaire

Integrants:

  • Anna Teixido. Mestra de Primària
  • Urgell Obiols. Mestra d’Educació Física i Psicomotricitat
  • Ruth Revaliente. Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Especial
  • Marta Torrico. Mestra d'Educació Infantil
  • Cristina Bertran. Logopeda i Mestra d’Educació Especial.

INTRODUCCIÓ

En aquest grup de treball ens hem plantejat realitzar un treball molt pràctic però amb un bon fonament teòric. Volem oferir eines i recursos didàctics als mestres per treballar els aprenentatges amb titelles per aquests trastorns: Espectre Autista, Retard Mental, Trastorns de Conducta, TDAH, Síndrome de Down i handicaps físics.

Cada proposta va acompanyada dels titelles, d’unes fitxes d’activitats pels mestres, per quin tipus de trastorn serveixen i com avaluar-les.

Aquest primer curs hem treballat alguns hàbits a l’Educació Infantil: El reciclatge i la bona alimentació

En un principi la intenció és la de realitzar unes activitats cada curs, tractant parts de l’aprenentatge dels nostres alumnes per nivells: Educació Infantil i Educació Primària.

Tot i que les propostes estan enfocades als alumnes d’ Educació Especial, la resta de la classe ordinària també pot realitzar les activitats i beneficiar-se del contingut pedagògic de les mateixes.

 ^